Direct-to-disc Teknolojisi

Plak üretimi için canlı olarak master analog diske kayıt teknolojisidir.Manyetik bantla kayıt , 1948’de LP formatının yaratılması sırasında endüstri standardı olarak kabul edilmekteydi.Direct-to-disc kayıtlarda ise şarkılar doğrudan master plak üzerine kaydediliyor. Günümüz kayıt teknolojileri, kaydettiğiniz şarkıya istediğiniz yerine istediğiniz müdahaleyi yapma şansı tanır. Ancak doğrudan plağa yapılan bu kayıtta böyle şans yoktur.Odyofiller Direct-to-disc kayıtların elde […]

read more