Boş CD ile Orijinal Audio Cd arasındaki fark

Optik diskler üzerindeki bilgi aslında plakta olduğu gibi helezonik bir iz üzerinde yerleştirilmiş çukurlar ve düzlüklerden oluşmaktadır. Böylece disk üzerindeki çukurlar ve düzlükler logic (mantık) ile “ 0” ve “ 1” olarak kaydedilir ve okunur. Okuma işlemi optik olarak, yani disk üzerine gönderilen ışığın düzlüklerden farklı, çukurlardan farklı yansıması esasına göre yapılmaktadır. İki yöntem arasındaki […]

read more