Unkapanı Müzikçiler Çarsısı-İMÇ Dünü Bugunü

Unkapanı Müzikçiler Çarsısı-İMÇ Dünü Bugunü

1950’li yıllarda Türk tekstil endüstrisinin en önemli yerlerinden biri olan Sultanhamam’ında manifaturacılar için yeni bir yer ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı gidermek için, İstanbul’un ilk alışveriş merkezi olarak kabul edilen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı yani İMÇ’nin kurulmasına karar verildi. 1967 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından açılmıştır. Fakat manifaturacılar İMÇ’ye taşınmak istemiyordu. Bu durumda plak şirketleri birer birer bu yeni yapının 5’inci ve 6’ıncı bloklarına yerleşmeye başladı. O güne kadar da Sirkeci’deki Doğubank İşhanı’nın alt çarşısında bulunuyorlardı. Bu şekilde Türkiye müzik tarihine damgasını vuracak olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı kurulmuş oldu.İlk olarak Alman Odeon, İngiliz His Master’s voice, Amerikan Columbia ve Fransız Pathel gibi plak şirketlerinin hakim olduğu sektörün işletmecileri; çoğunlukla Musevi, Rum ve Ermeni gibi gayri-Müslim Türk vatandaşlarından oluşuyordu. Ancak bu müzik şirketlerinin hakimiyeti, 1950’li yılların sonlarına doğru sarsılmaya başladı ve yerini yerli müzik şirketlerine bıraktı.Türkiye’de ilk kez 1960’lı yılların ortasında yer edinen kaset formatı, 1970’lerde yaygınlık kazandı ve bunda Almanya’dan gelen göçmenlerin rolü vardı.ilk kurulan kaset firmalarının önemli bir kısmı Almanya’da bulunan girişimciler tarafından gerçekleştiriyor ve ilk albümler Almanya’da çıkarılıyordu. Daha sonra kasetten kasete hızlı kayıt yapan cihazların ithal edilmesi ve 1976’da yerli kaset üretimine geçilmesiyle yeni bir dönem başlamış oldu.Plaksan, Raks, Kervan gibi kaset firmalarının pazarda tam hakimiyet kurmasıyla birlikte müzik, herkesin ulaşabileceği bir sektöre dönüşmüş oldu.O yıllarda hizmet edilen müzik türü de çoğunlukla arabeskti. Arabeskin etki alanı başta olmak üzere 1980’ler boyunca yıllık albüm satışı 3 milyonu buluyordu. Öyle ki herhangi bir arabesk albümü metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşmasına sebep oluyordu.Kopyalanması kolay olan kaset türünün yasa dışı olarak çoğaltılması ilk olarak Avrupa’da yaşayan Türklerin buraya getirdikleri cihazlar ile başlamıştır.Bu öyle bir durumdu ki, yasal olarak 30 bin kaset satmış bir sanatçının korsan satışlarının 350 bine kadar ulaştığı görülmüştür.Zamanla digital müzik ağır basmış ve bir çok firma kapanmıştır.Günümüzde artan plak,kaset nostalji merakından dolayı tekrar eski günlerine dönmeye başlamıştır.

Facebook Grubumuza üye olmak için link : https://www.facebook.com/groups/berkplak

İnstagram : https://www.instagram.com/berk.plak/?hl=tr

Share post: