Zeki Müren – 1955-63 Kayıtları – 2 CD

100 

2002 Baskısı
Müzik türü : Türk Sanat Müziği

Stokta yok

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

CD: 1
1. Dilkeşhaveran Curcuna Şarkı ‘Karanlık Ufuktan Güneş Doğmadı’
2. Dilkeşhaveran Aksak Şarkı ‘Açıldı Bahçede Güller’
3. Neva Peşrev (1. Hane – Teslim)
4. Neva Ağır Aksak Semai ‘Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi’
5. Neva Yürük Semai ‘Birlikte Bu Akşam Çıkalım Seyre Civanım’
6. Bayati Ağır Aksak Şarkı ‘Nice Bir Aşkınla Feryad Ederim’
7. Hicaz Sengin Semai Şarkı ‘Ne Olsun Bu Kadar Ah ü Figan Gönül’
8. Hicaz Yürük Semai ‘Yine Neşe-i Muhabbet Dil ü Canım Etti Şeyda’
9. Hisarbuselik Yürük Semai ‘Gönlüm Hevesi Zülf-i Siyehkare Düşürdüm’
10. Hisarbuselik Düyek Şarkı ‘Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali’
11. Hisarbuselik Aksak Şarkı ‘Beni de Alın Ne Olur Koynunuza Hatıralar’
12. Suznak Peşrev (1. Hane – Teslim)
13. Suznak Ağır Aksak Semai ‘Kapılır Her Gören Ol Şuh-i Cihan-aşubu’
14. Suznak Sengin Semai Şarkı ‘Hal-i Dilimi Derh Edemem Kimseye Eyvah’
15. Suznak Aksak Şarkı ‘Saklayıp Kalb-i Mükedderle Seni’
16. Suznak Aksak Şarkı ‘Gel de Güzelim Beni Sevindir’
17. Acemkürdi Peşrev (1.Hane – Teslim)
18. Acemkürdi Beste
19. Acemkürdi Yürük Semai Şarkı ‘Aşkın ile Gündüz Gece Giryanım Efendim’
20. Acemkürdi Sengin Semai Şarkı ‘Pür-hande Çiçekler Dereler Şevk ile Çağlar’
21. Nihavend Yürük Semai ‘Feryad ile Yad Eylerken Ben Seni Her Bar’
22. Nihavend Curcuna Şarkı ‘Söyle Nedir Bais-i Zarın Gönül’
CD: 2
1. Rast Kar-ı Nev ‘Gözümde Daim Hayal-i Cana’
2. Şedaraban Peşrev (1.Hane – Teslim)
3. Şedaraban Sengin Semai Şarkı ‘Ey Gonca Açıl Zevkini Sür Fasl-ı Baharın’
4. Şedaraban Devr-i Hindi Şarkı ‘Bade-i Vuslat İçilsin Kase-i Faşfurdan’
5. Şedaraban Semai Şarkı ‘Görülmemiş Devr-i Yusuf’tan Beri Hiç Böyle Güzel’
6. Hicaz Peşrev (1. Hane -Teslim)
7. Hicaz Müsemmen Şarkı ‘Kamer Çehre Peri-ru Tende Canım’
8. Hicaz Aksak Şarkı ‘Hal-i Nez’imde Acırsın Sevdiğim, Dinle Beni’
9. Hicaz-hümayun Yürük Semai ‘Nideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Cananım Yok’
10. Aşşak Aksak Şarkı ‘Perişan Ömrümün Neş’esi Söndü’
11. Kürdilihicazkar Aksak Şarkı ‘Gün Doğmayacak Belli Bu Aşkın Gecesinden’
12. Nihavend Peşrev (1. Hane – Teslim)
13. Nihavend Sengin Semai Şarkı (Bin Gül Çıkarırdım Sana Kalbimdeki Külden)
14. Nihavend Curcuna Şarkı ‘Saçlaın Hayatımın ‘
15. Nihavend Aksak Şarkı ‘Koklasam Saçlarını Bu Gece ta Fecre Kadar’
16. Nihavend Semai Şarkı ‘Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Halin’
17. Nihavend Sofyan Şarkı ‘Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim o Yerde’
18. Nihavend Semai Şarkı ‘Kaçsam Bırakıp Senden Uzak Yollara Gitsem’
19. Nihavend Şarkı ‘Süzüp Süzüp de Ey Melek’
20. Nihavend Çifte Sofyan Şarkı ‘Gel Güzelim Çamlıca’ya Bu Gece’
21. Hicazkar Aksak Şarkı ‘Oturmuş Desti Elinde Çeşme Taşına’