Hoparlörler için Bi-wiring bağlantı nedir ?

Hoparlörler için Bi-wiring bağlantı nedir ?

Geleneksel ve yaygın tip hi-fi sistemlerinde güç amplisi tarafından yükseltilmiş müzik sinyali iki iletkenli bir hoparlör kablosu ile hoparlörlere iletilir. Burada bütün halindeki müzik sinyali ayırıcı devre yardımı ile hoparlör kabinindeki farklı sürücülerin çalıştıkları ses bantlarına uygun biçimde bölünür. Bu şekilde her bir sürücü üretildikleri amaca uygun sinyaller ile beslendiğinden mümkün olan en yüksek performansı gösterirler.
Bi-wire yönteminde ses sinyali, bu yönteme uygun olarak iki çift terminal ve uygun yapıdaki bölücü devre ile üretilmiş hoparlörlere iki çift iletken bulunan bir kablo ile taşınır. Burada amaç kablo iletimi sırasında ortaya çıkan ve farklı frekansların birbirlerini etkilemesinden oluşan distorsiyonların önlenmesidir. Bi-wire bağlantı ile ampli tarafında aynı noktadan alınan sinyal, hoparlördeki bağımsız bas ve mid/tiz terminallerine ayrı ayrı bağlanır. Böylece alt ve üst frekansların iletim sırasında birbirlerine karışması bir ölçüde önlenmiş olur. Burada önemli olan bi-wire çalışmaya uygun bir crossover kullanan hoparlörler ve amaca uygun hoparlör kabloları kullanmaktır.Bi-wire bağlantı sırasında unutmamanız gereken en önemli konu ise girişlerin hemen altında bulunan köprüleri çıkarmaktır.
Tri-wire yöntemi de bi-wire’da kullanılan ikişer kablo yerine kanal başına üçer kablo kullanılarak sinyallerin uygun tasarımlı üç yollu hoparlörlerin bas, mid ve tiz terminallerine ayrı ayrı iletilmesidir.
Her iki yöntem de bi-amp ve tri-amp sistemlerde olduğu kadar yarar sağlamasa da seste bir miktar iyileşme sağladığını savunan kullanıcılar vardır. Öte yandan, her iki yöntemin de pratikte hiçbir yarar sağlamadığını savunan uzman ve kullanıcılar da bulunmaktadır.

Facebook Grubumuza üye olmak için link : https://www.facebook.com/groups/berkplak

İnstagram : https://www.instagram.com/berk.plak/?hl=tr

Share post: