Müzik Türleri : Death Metal

Müzik Türleri : Death Metal

1980’lerin sonunda thrash metal’in tekniğini ve bir punk alt türevi olan hardcore’uda sentezleyen grupların ortaya çıkardığı metal müzik türüdür.

Death Metal tınısını belirleyen ve onu diğer metal türlerinden ayıran başlıca öğeler brutal vokal, distorsiyon doygunu elektro gitar, sürat ve nihilist/dışavurumcu imgelemdir.

Nihilist bir tavrı yansıtan ve şok öğeleri üzerinde duran şarkı sözleri ve görseller ana temayı olusturur.

Türün en çok satan albümü, Morbid Angel’ın Covenant isimli albümüdür.

Türün ilk yapılaşmış örneği,Chuck Schuldiner önderliğindeki Death imzasını taşıyan “Scream Bloody Gore” albümüdür.

Bu türün önde gelen gruplarından Death, Morbid Angel, Massacre, Sepultura, Slayer, Possessed,Carcass, Bathory gibi gruplar Hıristiyanlık doktrinlerine karşılık kendi fikirlerini katarak mezhep ayrılıklarına dikkat çekmişler, yaşamı her insanın kendi içindeki sesleriyle yönlendirmişler, varlıkla ilgili ve bağımsız bir çok sosyal etmenleri müziklerinde takdim etmişlerdir.

Death metal ile Black Metal arasındaki farklar :

Death Metal kaos ortamında düzeni bulmak için yenilikçi düşünceleri saf yapıyı koruyarak ifade etmiştir.

Black Metal de kendisini ifade eden objelerle bilinçaltındaki öyküsel anlatım biçimini saf gürültüyle filtrelemiştir.

Death Metal güçlü etkiyi, yapıyı, kesinliği ve ahenk akışlarını melodiyle desteklerken,

Black Metalde ana prensip olarak melodi kullanılmış ve her parçada ahenk zikzaklı bir görünüm çizmiştir.

Death Metal genelde arka planda kalıp underground bir yapıda ticari olmadan devam ederken

Black Metal’de bazı pasajlar oldukça ticari kaçmıştır.

Facebook Grubumuza üye olmak için link : https://www.facebook.com/groups/berkplak

İnstagram : https://www.instagram.com/berk.plak/?hl=tr

Bir 3 kişi ve gitar görseli olabilir

Share post: