Müzik Türleri : Blues

Blues yoğun olarak gitar ve piyanonun eşlik ettiği bir müzik türüdür. Özellikle 1865 yılı itibarıyla ortadan kalkan kölelik sistemi bu müziğin yaygınlaşmasında oldukça etkili olmuştur. İlk çıkış döneminde köleler arasında yaygın olan bu müzik türünün köleliğin ortadan kalkmasıyla önce siyahi çevrelere, ardından tüm Amerika’da yayıldığı bilinmektedir.İlk blues kayıtları 1920’lerde siyahi kadınlar tarafından yapılmıştır.Bessie Smith , […]

read more