Müzik Türleri : Death Metal

1980’lerin sonunda thrash metal’in tekniğini ve bir punk alt türevi olan hardcore’uda sentezleyen grupların ortaya çıkardığı metal müzik türüdür. Death Metal tınısını belirleyen ve onu diğer metal türlerinden ayıran başlıca öğeler brutal vokal, distorsiyon doygunu elektro gitar, sürat ve nihilist/dışavurumcu imgelemdir. Nihilist bir tavrı yansıtan ve şok öğeleri üzerinde duran şarkı sözleri ve görseller ana […]

read more