Müzikle Tedavi ve Tarihte uygulamalar

Bir oktavlık müzikal aralıkta 5 ses kullanılması ‘Pentatonizm’ olarak bilinir. Eduart Chasannes, ‘Sur la Musique Chinoise’ adlı eserinde bu tür müziğin Türklere ait olduğunu, M. Ö. 370- 355’ de yaşayan Çauyen tarafından Çinlilere telkin edilip sonraki dönemlerde yerleştiğini belirtmektedir. Pentatonik müzik, günümüzde: * Londra Kraliyet Müzik Terapi Okulu’ nda otistik çocukların adaptasyonunda * Macaristan’ da […]

read more