Müzikle Tedavi ve Tarihte uygulamalar

Müzikle Tedavi ve Tarihte uygulamalar

Bir oktavlık müzikal aralıkta 5 ses kullanılması ‘Pentatonizm’ olarak bilinir.

Eduart Chasannes, ‘Sur la Musique Chinoise’ adlı eserinde bu tür müziğin Türklere ait olduğunu,

M. Ö. 370- 355’ de yaşayan Çauyen tarafından Çinlilere telkin edilip sonraki dönemlerde yerleştiğini belirtmektedir.

Pentatonik müzik, günümüzde:

* Londra Kraliyet Müzik Terapi Okulu’ nda otistik çocukların adaptasyonunda

* Macaristan’ da çocuk eğitiminde

* Çeşitli ülkelerde beyin teta dalga aktivasyonunu artırdığından konsantrasyon artırmada ve parapsikolojik çalışmalarda kullanılmaktadır.

5 seslilik, zamanla yerini 8 sesliliğe bırakmıştır.

Klasik Türk Müziği ise pentatonik müziğin gelişimi ile doğmuştur.

Selçuklularda ve Osmanlılarda hastaların tedavi edildiği yere Darüşşifa denmiştir.Darüşşifalarda kullanılan Klasik Türk müziği makamları,zaman içinde sınıflandırılmıştır.

Bu konuda,Zekeriya El- Razi ( 854- 932), Ebu- Bekir Razi ( 865- 925), Farabi ( 870- 950), İbn-i Sina ( 980- 1037), Hasan Şuuri ( 17. yy), Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ( 1727- 1801) yazıları ile günümüze kadar ulaşmışlardır.

Müziğin terapötik ajan olarak kullanılmasındaki temel konu, onun stresi gidermesi ve gevşemeyi kolaylaştırmasıdır. Çünkü müzik, hipotalamik- pituiter- adrenal aksın düzenlenmesine de yardımcıdır.Beyinde nörotransmitter olarak dopamin ve noradrenalinin artışı, müziğin Alzheimer, demans, Parkinson, depresyon ve çocuklarda otizmde kullanımını önemli kılmaktadır.

Müzik, hastanın motivasyonunu ve duygulanımını olumlu yönde etkileyip, bilinen tedavi yöntemleri ile birlikte uygulandığında tedavinin başarısını da önemli ölçüde artırmaktadır.

Psikososyal anlamda faydası, gevşeme, eğlence, güven, bireysel yaratıcılıkta ilerleme, kendini ifade etme, kendine inanma ve benlik saygısı ile başlar.

Sosyal düzeyde müzik, sosyal iletişimi, kollektif yaratıcılığı ve sosyal kimliğin ifadesini kolaylaştırarak etkili olmaktadır.

ABD :

Amerikan Müzik Terapi Birliği, 1998’ de, 1950’ de kurulan Müzik Tedavisi Ulusal Birliği ve 1971’ de kurulan Müzik Terapi Amerikan Birliği’ nin birleşimi ile kurulmuştur.

İngiltere:

Dr. R. Brocklesby, Londra 1749 basımı eserinde, hastalık seyrinde eski ve modern müziğin etkilerini

incelemiştir.

Dr. R. Clay,

‘ The Alternative: A Study in Psychology’, Londra 1882 basımı eserinde, müziğin elemanlarından armoni, ritm, melodi gibi unsurların birer terapi faktörü olduğunu, bunun hastaya yeni bir güç ve gözle görülür bir iyileşme getirdiğini söyler.

‘ La Gilda de Saint Cecile’ ( İnsanlığa Hizmet Cemiyeti) adlı kuruluş, İngiltere’ de hastalara gece gündüz

müzik çalan hastabakıcılar yetiştirdi. Müziğin etkisiyle hastaların ağrılarının azaldığı, ateşlerinin düştüğü

gözlemlendi. Uykusuzluk hastalığı için müzik kutusu iyi sonuçlar verdi.

Fransa :

Marguet ( 1769) ‘ Nabzı İyi Anlamak İçin Tek Yöntem’ adlı eserinde melankoliyi tedavi etmek için basit, ruhu okşayan bir müziğe başvurulması gerektiğini söyler. Ona göre müzik, işitme ve diğer duyu sinirlerini uyararak ağırlaşmış ruhu uyandırmaktadır.

Avustralya :

1949’ da bugünkü anlamıyla olmasa da Avustralya Kızıl Haç’ ının konserleriyle müzik terapi başlamıştır. Avustralya Müzik Terapi Birliği, 1975’ de kurulmuştur.

Facebook Grubumuza üye olmak için link : https://www.facebook.com/groups/berkplak
İnstagram : https://www.instagram.com/berk.plak/?hl=tr

Share post: