Klasik müzikte kullanılan bazı terimler

Klasik müzikte kullanılan bazı terimler

ADAGlO (Ital.): Yavaş tempo.

AGİTATO (Ital.): Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı

ARYA : Opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı.

ARİETTA (İtal.): Kısa ve küçük arya.

BARİTON: Orta kalınlıkta erkek sesi.

BOLERO: Bir çeşit İspanyol dansı. Üç vuruşludur, kastanyet eşliğinde oynanır. Bu dansa klasik müzikte de rastlanmaktadır. En ünlü Bolero, Ravel’in yazdığı aynı adlı orkestra yapıtıdır.

DOLCE (Ital.): Tatlı ve yumuşak.

GRAVE (Ital.): Çok yavaş tempo.

KAMMERMUSİK (Alm.): Oda müziği.

KONÇERTO (Ital.): Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşliğiyle yazılmış beste.

KONTRALTO (Ital.): En pes kadın sesi.

KONZERTMEİSTER (Alm.): Senfoni yada opera orkestrasında baş kemancı.

KUARTET (Fran.): Dört çalgı yada dört ses için müzik. Dört çalgılık, yada dört seslik topluluk.

LİBRETTO (Ital.): “Küçük kitap” anlamına gelir. Opera metni, opera oyunu.

OKTET (Fran.): Sekiz çalgılı topluluk. Sekiz çalgı yada sekiz üyeli topluluk için yazılmış yapıt.

PASTORAL: Konusu genellikle efsanelere dayanan müzikli oyun. Operanın öncüsüdür. Renaissance İtalya’sında ortaya çıkmış, sonra özellikle Fransa’da gelişmiştir.

PRESTO (Ital.): Çabuk.

PRESTİSSİMO (Ital.): Çok çabuk.

PRİMADONNA (Ital.): “Birinci Kadın” anlamına gelir. Operalarda baş kadın şarkıcı.

RAPSODİ: Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayan an çalgı müziği.

SERENAD: Akşam müziği. Akşam yahut gece vakti, açık havada genellikle bir kadının penceresi altında söylenir, çalınır türde parçalar…

SONAT: Başlangıçtaki anlamıyla “çalınmak, tınlatılmak” için parça anlamında… Üç yada dört bölümden kurulmuş yapıtın bütünü..

SOPRANO: En tiz kadın veya çocuk sesi.

TENOR: En tiz erkek sesi.

TRlO: Üç ses yada çalgı için yazılmış beste. Böyle bir besteyi çalan topluluk.

TUTTİ: Bütün, tüm, hep birlikte anlamlarına gelir. Konçertolarda ve koro seslerinde solo sesin yanında bulunan çalgı ve seslerin bütününe verilen ad.

UVERTÜR: Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği. İtalya’da Alessandro Scarlatti,Fransa’da da Jean-Baptiste Lully uvertürü üç bölümlü olarak kesinleştirmişler, böylece klasik senfoni biçiminin temelini atmışlardır.

VİBRATO: Titreme, insan sesinde olsun, türlü çalgılarda olsun, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada genişaralıklı sallandırılmayla elde edilir.

VİRTUÖZ: Yorumunda teknik ustalığın üst ün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim.

VİVACE: Canlı.

VORSPİEL: Müzikli oyunlarda yapıtın başlamasından önce çalınan orkestra parçası.

ZELO, ZELOSO: Acele , aceleyle.

Facebook Grubumuza üye olmak için link : https://www.facebook.com/groups/berkplak

İnstagram : https://www.instagram.com/berk.plak

Share post: